Hizmetlerimiz

Şirketimiz spesifik muhasebe işlemleri profesyonel bir şekilde grçekleştirerek şirketinizin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Böylece, özel işleriniz üzerine daha yoğun bir şekilde konsantre olma imkanız olacaktır.

Hizmetlerimizden hizmet sunma sözleşmesi akdederek, aylık veya trimestrelik fatura düzenlenesiyle, üzün vadeli, sınırlı bir süre (birkaç ay) veya bireysel hizmetleri (yalnız bazı problemler için) seçerek faydalanabilirsiniz.

Bizlerle çalışmanın avantajlarından işiniz için gerekli dokümanları mail aracılığıyla tarafınıza sunmamızdır. Kredi için bir aylık muhasebe bilaçosuna, müşteri veya tedarikçi fişine ihtiyacınız olduğunda bizlere kadar gelmenize gerek yoktur. Böylece zaman ve para tasarrufu yapabilirsiniz.

Sunduğumuz hizmetler aşağıdakilerdir:

Şirket nezdinde aşağıdaki konularla ilgili danışmanlık
• ön muhasebe düzenlemesi
• stokların mali idarerisin hesabı
• personel kaydı
• bölge veya il (durum gerektiriyorsa) vergi daireleriyle irtibat
Ön muhasebe
• kasa defteri, giriş teslim alma defterleri, tüketim bonolarının tutulması
• alım satım defterlerinin düzenlenmesi
Mali ve idari muhasebe
• muhasebe maddelerine göre ön evraklarının kronolojik kaydı
• günlük ve envanter defteririn tutulması ve düzenlenmesi
• devlet bütçesine ve sosyal sigorta kurumuna aylık ve trimestrelik ödenecek vergileri belirlemek ( ödenecek/iade edilecek KDV, kar vergisi, temettü kar vergisi v.s.)
• mali sicil defterinin tutulması
• bütçelere karşı ödenecek yükümlerle ilgili evrakların düzenlenmesi
• aylık kontrol muhasebe tablosunu (terazisini) düzenlemek
• muhasebe bilançosunu tanzim ve ilgili makamlara teslimatı
• devlet bütçesine harç ve vergilerle ilgili beyannamelerin tanzim ve teslimi
• mali sertifikalarının temini
• vergi dairesi, müşteri ve tedarikçilerle karşılaştırma
Personel hizmetleri
• Maaş
   • ödenecek maaş bordrolarının tanzimi ve teslimi
   • sosyal sigorta butçesine ödenecek yükümlerin tespiti, bununla ilgili beyanname ve evraklarının düzenlenme ve teslimatı ( sosyal sigorta, işsizlik fonu, Sağlık sigorta, çalışma müğfettişliği)
   • mali fişlerinin düzenlenmesi ve teslimi
• İnsan kaynakları
   • Bireysel Çalışma sözleşmeleri ile ek belgelerinin kaydı
   • fesih, tasfiye, v.s.’lerin kaydı
   • işçi belgeleri
   • tasfiye nota yazıları
   • maaş ile ilgili danışmanlık
Mali finansal danışmanlık
• mali özellikli tüzüknamelerin en güncel değişiklikleri ile ilgili çok hızlı bilgilerin temini
• herbir müşteriye özel uygun mali ve muhasebe politikalarını tespit etmek
• sermaye, mal varlığı ve mali akınlarının analizi
• Muhasebe alanında talep üzerine çalışmalar
Diğer Confident Contab hizmetleri
• ticari şirket, işyeri kurma, ek belgeler, devir işlemleri ...
• yabancı uyruklular için ülkede çalışma ve ikamet izin kartları alınma işlemleri
• adli alanda diğer çalışmalar